Jak prawidłowo wietrzyć pomieszczenia? Dlaczego może zdarzyć się, że szyby zachodzą parą?

Jak prawidłowo wietrzyć pomieszczenia? Dlaczego może zdarzyć się, że szyby zachodzą parą?

W domach mieszkalnych powszechnie stosowanym systemem wentylacji jest wentylacja naturalna, której działanie odbywa się pod wpływem dwóch czynników: różnicy temperatury we wnętrzu pomieszczenia i powietrza wentylacyjnego z zewnątrz, różnicy ciśnień, wywołanej działaniem wiatru.

Przyjęty jest przy tym model wentylacji, zgodnie z którym nawiew powietrza zewnętrznego odbywa się przez okna, a wywiew zużytego powietrza pionowymi przewodami wentylacyjnymi. Nawiew powietrza wentylacyjnego przez nasze okna odbywa się przez specjalne zwężone uszczelki w górnej części skrzydła okna, bądź też specjalny nawiewnik (opcjonalnie). Aby zwiększyć wentylację należy ustawić klamkę okna w pozycji przewietrzania szczelinowego.
Obecność wilgotnego powietrza w pomieszczeniu jest zjawiskiem zupełnie normalnym. Szczególnie duże ilości pary wodnej powstają podczas kąpieli w łazience lub w czasie gotowania w kuchni. Wydzielany przez domowników pot także znacznie podwyższa wilgotność powietrza. Jedna osoba wydziela w ciągu nocy około 1 litra potu. Przy nadmiarze wilgoci nie może się ona w całości przedostać na zewnątrz, wobec czego jej część osiada w formie rosy na szybach. Doskonała szczelność daje dużą oszczędność energii, ale nie możemy zapomnieć o regularnej wymianie powietrza w mieszkaniu.

Rano należy szeroko otworzyć okno na około 10-15 minut lub użyć funkcji uchylania (bezpieczniejszy sposób) na około 15-30 minut. Umożliwi to wymianę wilgotnego powietrza z pomieszczenia na suche z zewnątrz. Powietrze wpadające do pokojów i innych pomieszczeń mieszkalnych przepływa przez nie, zabierając zanieczyszczenia gazowe – parę wodną, dwutlenek węgla, zapachy i zwykle śladowe ilości gazu ziemnego. W trakcie przewietrzania ogrzewanie powinno być wyłączone. Nie należy dopuszczać do spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej 15°C.

Okresowe prawidłowe wietrzenie pozwoli Państwu na znaczne obniżenie zużycia energii, a tym samym na odciążenie środowiska naturalnego. Suche, świeże powietrze nagrzewa się od zainstalowanych w pomieszczeniu grzejników znacznie szybciej niż powietrze o dużym stopniu wilgotności i pozostaje dzięki nowym, szczelnym oknom w pomieszczeniu, zapewniając korzystny mikroklimat i przytulność.

Wniosek: Zalety nowoczesnych drewnianych okien firmy wykorzystamy w pełni tylko w połączeniu z prawidłową wentylacją pomieszczeń.

Dlaczego na szybach na zewnątrz domu występuje roszenie?

Zjawisko zimnej szyby jest paradoksalnie ubocznym skutkiem naszego dążenia do doskonałości w konstrukcji okien. Obecnie, doskonale odizolowany i zaopatrzony w niezwykle szczelne okna dom można porównać do termosu, który przez długi czas szczelnie utrzymuje temperaturę.

Okna wyposażone w szyby z powłoką niskoemisyjną zatrzymują wewnątrz domu ciepło – szyba od strony domu jest zatem cieplejsza niż szyba znajdująca się po stronie zewnętrznej, która nie jest ogrzewana, a wręcz przeciwnie – chłodzona. Taka sytuacja powoduje skraplanie się pary wodnej, stanowiącej składnik powietrza. Na szybie osiada rosa.

Reasumując – zjawisko zimnej szyby powstaje na skutek zatrzymywania ciepła w pomieszczeniach (co niewątpliwie jest korzystne, obniża bowiem koszty ogrzewania). Ponieważ nowoczesne szyby zespolone charakteryzują się dużą izolacyjnością jest to zjawisko nieuniknione.

Konserwacja Okien

Nasze okna przy regularnej konserwacji będą Państwu służyły nawet kilkadziesiąt lat! Aby to jednak zagwarantować należy dokonywać niezbędnych przeglądów i konserwacji zarówno powłoki lakierniczej, jak i elementów okuć. Stosowanie się do porad i informacji zawartych w książce gwarancyjnej da Państwu komfort długoletniego, bezawaryjnego użytkowania.

Smarowanie Okuć

Smarowanie okuć okiennych zapewni Państwu ciche i niezawodne działanie okien.
Aby zapewnić maksymalną żywotność okuć należy zawsze stosować się do informacji zawartych w książce gwarancyjnej. Należy używać wyłącznie olejów lub smarów pozbawionych zawartości kwasów i żywic.
Regulacja Okien Okna znajdujące się w naszej ofercie posiadają rozbudowany system regulacji, który zapewnia indywidualne dopasowanie okna, a co za tym idzie podnosi komfort użytkowania. Regulacja zawiasów, w połączeniu z ich smarowaniem zagwarantuje Państwu bezawaryjną pracę.